شهردار کلانشهر تبریز

دکتر صادق نجفی
 
 منوی اصلی
 
چرخش مطالب

در این نشست با تأکید بر اخذ گواهینامه‌ی فنی کارخانجات از مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی

چهارشنبه 1 بهمن 1393

مهندس محبوب عبدالله پور معاون فنی عمرانی شهرداری تبریز در

چهارشنبه 1 بهمن 1393

دکتر شهرام دبیری رییس شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز

چهارشنبه 1 بهمن 1393

مهندس سعید محدث عضو هیئت ریسه شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز

چهارشنبه 1 بهمن 1393

دکتر شهرام دبیری رییس شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز همراه

چهارشنبه 1 بهمن 1393

دکتر شهرام دبیری رییس شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز همراه

چهارشنبه 1 بهمن 1393

امروز صبح در بازدید سرزده دکتر شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی کلان‌شهر تبریز و مهندس سعید محدث عضو هی...

چهارشنبه 1 بهمن 1393
سه شنبه 30 دي 1393
 
اخبار
آرشیو
 
معاون فنی و عمرانی

مهندس محبوب عبداله پور
 
شهرنما

 
اوقات شرعی