شهردار و معاون
 


 

دکتر ایرج شهین باهر

شهردار کلانشهر تبریز 

مهندس محمد حسین اسحقی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 پرسش
 
 
 
 رییس اداره هماهنگی عمران مناطق و سازمان ها

 

مهندس انور بهیجی

رییس اداره هماهنگی عمران مناطق و سازمان ها
پست الکترونیکی:

  سوابق مدیریتی و اجرایی:

ناظر عالی منطقه8 - مسئول کمیته تخصصی آسفالت- مسئول کمیته تخصصی بتن
مسئولیتهای همزمان:

 مسئول کمیته تخصصی بتن-مسئول کمیته تدوین نظام جامع فنی و اجرایی- دبیرکمیته فنی شهرداری تبریز

 سوابق پژوهشی:
ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی عمران- معماری و توسعه پایدار شهری- آذرماه 1392 با عنوان: مطالعه تاثیر احداث سواره رو بر مشخصات هندسی و هیدرولیکی جریان رودخانه مهرانه رود

چاپ مقاله در ژورنال با عنوان :

THE STUDY OF ROADWAY CONSTRUCTION EFFECT ON THE GEOMETRIC AND HYDRAULIC  
CHARACTERISTICS  OF MEHRANEHROUD RIVER USING HEG-RAS SOFTWARE
 

 

 
 رییس اداره هماهنگی عمران مناطق و سازمان ها

 

مهندس انور بهیجی

رییس اداره هماهنگی عمران مناطق و سازمان ها
پست الکترونیکی:

  سوابق مدیریتی و اجرایی:

ناظر عالی منطقه8 - مسئول کمیته تخصصی آسفالت- مسئول کمیته تخصصی بتن
مسئولیتهای همزمان:

 مسئول کمیته تخصصی بتن-مسئول کمیته تدوین نظام جامع فنی و اجرایی- دبیرکمیته فنی شهرداری تبریز

 سوابق پژوهشی:
ارائه مقاله در کنفرانس بین المللی عمران- معماری و توسعه پایدار شهری- آذرماه 1392 با عنوان: مطالعه تاثیر احداث سواره رو بر مشخصات هندسی و هیدرولیکی جریان رودخانه مهرانه رود

چاپ مقاله در ژورنال با عنوان :

THE STUDY OF ROADWAY CONSTRUCTION EFFECT ON THE GEOMETRIC AND HYDRAULIC  
CHARACTERISTICS  OF MEHRANEHROUD RIVER USING HEG-RAS SOFTWARE
 

 

 
 اسلایدر