شهردار و معاون
 


 

دکتر ایرج شهین باهر

شهردار کلانشهر تبریز 

مهندس محمد حسین اسحقی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 اعضای کمیته بتن
komiteh beton
    

عضو و دبیر کمیته

خانم مهندس بهیجی  


عضو کمیته

مهندس رحیم رنجبر


عضو کمیته

مهندس محمد ستاریان
 
 
 
عضو کمیته
مهندس منیری فر


عضو کمیته

مهندس شهرام برزگر جمشیدی


عضو کمیته

مهندس سید حسن مودب

 

عضو کمیته
 مهندس عباس علیپور


عضو کمیته

مهندس پیوندی 
 اعضای کمیته بتن
komiteh beton
    

عضو و دبیر کمیته

خانم مهندس بهیجی  


عضو کمیته

مهندس رحیم رنجبر


عضو کمیته

مهندس محمد ستاریان
 
 
 
عضو کمیته
مهندس منیری فر


عضو کمیته

مهندس شهرام برزگر جمشیدی


عضو کمیته

مهندس سید حسن مودب

 

عضو کمیته
 مهندس عباس علیپور


عضو کمیته

مهندس پیوندی 
 اسلایدر