شهردار و معاون
 


 

دکتر ایرج شهین باهر

شهردار کلانشهر تبریز 

مهندس محمد حسین اسحقی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 اعضای کمیته اسفالت
      

عضو و دبیر کمیته

خانم مهندس بهیجی


عضو کمیته

مهندس رحیم رنجبر


عضو کمیته

مهندس ستاریان  

   
 عضو کمیته
مهندس جمشیدی

عضو کمیته
مهندس حسین منیری فر


عضو کمیته

مهندس سید حسن مودب

 


عضو کمیته

 مهندس محمد تقی مجد قراملکی


عضو کمیته

حبیب جنگی


عضو کمیته

مهندس  سیامک امیر دادبر

 
 اعضای کمیته اسفالت
      

عضو و دبیر کمیته

خانم مهندس بهیجی


عضو کمیته

مهندس رحیم رنجبر


عضو کمیته

مهندس ستاریان  

   
 عضو کمیته
مهندس جمشیدی

عضو کمیته
مهندس حسین منیری فر


عضو کمیته

مهندس سید حسن مودب

 


عضو کمیته

 مهندس محمد تقی مجد قراملکی


عضو کمیته

حبیب جنگی


عضو کمیته

مهندس  سیامک امیر دادبر

 
 اسلایدر