شهردار و معاون
 


 

دکتر ایرج شهین باهر

شهردار کلانشهر تبریز 

مهندس محمد حسین اسحقی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 هئیت عالی کارشناسی


 
 مهندس منیری فر مهندس ستاریان
رییس هیات عالی
مهندس قاسمی 

 
مهندس مودب 
دبیرهیات عالی
مهندس جمشیدیمهندس بهیجی
 
 مهندس حاجی زادهمهندس نصراله پور مهندس رنجبر 
   
   مهندس نریمانی

 
 هئیت عالی کارشناسی


 
 مهندس منیری فر مهندس ستاریان
رییس هیات عالی
مهندس قاسمی 

 
مهندس مودب 
دبیرهیات عالی
مهندس جمشیدیمهندس بهیجی
 
 مهندس حاجی زادهمهندس نصراله پور مهندس رنجبر 
   
   مهندس نریمانی

 
 اسلایدر