شهردار و معاون 

دکتر یعقوب هوشیار
شهردارکلانشهر تبریز

مهندس سامان احمدزاده
جانشین معاون فنی و عمرانی 


 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 kanal
 
 پرسش شهروند، پاسخ شهردار
 
 
 
 INESTA
 
 مدیر کل فنی حوزه معاونت فنی و عمرانی

 

 

سید حسن مودب
سمت فعلی: مدیر کل فنی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز
 

مدرک تحصیلی
مهندسی عمران
سوابق اجرایی و مدیریتی
مدیر دفتر فنی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز
مدیر خدمات فنی و مهندسی معاونت فنی وعمرانی شهرداری تبریز
مدیر کل فنی و عمرانی معاونت فنی وعمرانی شهرداری تبریز

 
ایمیل 
seyedhassan.moaddab@gmail.com

 
 اسلایدر