شهردار و معاون
 


 

دکتر ایرج شهین باهر

شهردار کلانشهر تبریز 

مهندس محمد حسین اسحقی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 مدیر کل عمرانی حوزه معاونت فنی و عمرانی
 
 

مهندس جاوید قربانی 

مدیر کل عمرانی حوزه معاونت فنی و عمرانی

 
 مدیر کل عمرانی حوزه معاونت فنی و عمرانی
 
 

مهندس جاوید قربانی 

مدیر کل عمرانی حوزه معاونت فنی و عمرانی

 
 اسلایدر