شهردار و معاون 

دکتر یعقوب هوشیار
شهردارکلانشهر تبریز

مهندس سامان احمدزاده
جانشین معاون فنی و عمرانی 


 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 kanal
 
 پرسش شهروند، پاسخ شهردار
 
 
 
 INESTA
 
 مدیر کل عمرانی حوزه معاونت فنی و عمرانی
 

غلامرضا عندلیب
 سمت فعلی : مدیر کل عمرانی معاونت فنی و عمرانی 

:مدرک تحصیلی
کارشناسی عمران- عمران
. کارشناسی ارشد عمران- سازه های هیدرولیکی
دکتری عمران، آب، سازه های هیدرولیکی

: سوابق اجرایی
مسئول  کنترل کیفی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز
مسئول امور مطالعات آب های سطحی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز

 ایمیل
Gholamreza.Andalib@gmail.com
 
 
 اسلایدر