شهردار و معاون
 


 

دکتر ایرج شهین باهر

شهردار کلانشهر تبریز 

مهندس محمد حسین اسحقی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 ژیلا شوقیان


مشخصات:

نام:ژیلا

نام خانوادگی : شوقیان

سمت :کارشناس مسئول نگهداری پلها

ایمیل :zh.shoghian@gmail.com

تماس: 09144185689

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد از دانشگاه تبریز

مهندسی عمران - مهندسی زلزله

سوابق حرفه ای و پژو هشی :

چاپ مقاله در ژورنال ISI (ارائه اولین مدل جهت تخمین مدت زمان تداوم زلزله ایران)
A new mode for the prediction of earthquake ground-motion duration in Iran

ارائه مقاله بررسی رفتار لرزه ای ستونهای تقویت شده با ژاکت بتنی

کسب مقام اول مسابقات کشوری بتن ACI و مقام دوم مسابقات کشوری بتن ISI

کنترل وبررسی کلیه نقشه ه ی سازه ای پروژه ی عمرانی مناطق و شهرداری مرکز (کنترل نقشه ی سازه ای )

 طراحی پروژه ها ی عمرانی شهرداری

تا ناظر آزمایشات جوش و ژئوتکنیک و مقاومت مصالح – مسئول مقاوم سازی
 
 ژیلا شوقیان


مشخصات:

نام:ژیلا

نام خانوادگی : شوقیان

سمت :کارشناس مسئول نگهداری پلها

ایمیل :zh.shoghian@gmail.com

تماس: 09144185689

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد از دانشگاه تبریز

مهندسی عمران - مهندسی زلزله

سوابق حرفه ای و پژو هشی :

چاپ مقاله در ژورنال ISI (ارائه اولین مدل جهت تخمین مدت زمان تداوم زلزله ایران)
A new mode for the prediction of earthquake ground-motion duration in Iran

ارائه مقاله بررسی رفتار لرزه ای ستونهای تقویت شده با ژاکت بتنی

کسب مقام اول مسابقات کشوری بتن ACI و مقام دوم مسابقات کشوری بتن ISI

کنترل وبررسی کلیه نقشه ه ی سازه ای پروژه ی عمرانی مناطق و شهرداری مرکز (کنترل نقشه ی سازه ای )

 طراحی پروژه ها ی عمرانی شهرداری

تا ناظر آزمایشات جوش و ژئوتکنیک و مقاومت مصالح – مسئول مقاوم سازی
 
 اسلایدر