شهردار و معاون
 


 

دکتر ایرج شهین باهر

شهردار کلانشهر تبریز 

مهندس محمد حسین اسحقی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 دکتر محمد رضا سفیدیمشخصات :

نام: محمد رضا

نام خانوادگی : سفیدی

سمت :کارشناس مسئول صنعت آب
ناظر عالیه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

ایمیل :m.r.sephidi@gmail.com

تماس: 04134769991

مدرک تحصیلی :

کاردانی :

کارشناسی :مهندسی عمران  (دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  )

کارشناسی ارشد:  عمران (دانشگاه تبریز)
دکترای عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت 

سوابق حرفه ای و پژو هشی :

تز ارشد : بهینه سازی شبکه آب خام برای توسعه فضای سبز به کمک الگوریتم ژنتیک چند هدفه در محیط GIS

طرح پژوهشی: شناسایی زمینه های بهبود عملکرد وارائه راهکارهای علمی جهت ارتقاء بهره وری در سطح شرکت بارویکرد کاهش آن بدون درآمد

کارفرما : شرکت آب وفاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی 1391

تحلیل نارساییهای موجود ونقش مشارکت مردمی در توسعه پایدار فضای سبز شهر تبریز با استفاده از روش SWOT : اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز شهر تبریز-1392- تبریز

مدلسازی شبکه توزیع آب خام برای توسعه پایدار فضای سبز به کمک شبیه سازی هیدرولیکی ، الگوریتم ژنتیک چند هدفه وتئوری بازیها ،‌سومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب ، 1391 – ساری

محاسبه آب بدون در آمد وانتخاب بهترین روش کاهش آن با استفاده تصمیم گیری گروهی ـ مطالعه موردی – مجله آب و فاضلاب

 

سوابق کاری واجرایی:

ناظر پروژه طرح های عمرانی در منطقه 1 شهرداری تبریز

کارشناس فنی واحد صنعت آب معاونت فنی وعمرانی شهرداری تبریز

ناظر عالی پروژه های امورآب مناطق دهگانه و سازمان های تابعه شهرداری تبریز

عضو شورای تامین آب سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری تبریز

کارشناس مسئول امور آب معاونت فنی وعمرانی شهرداری تبریز
دبیر کمیته آب و تاسیسات زیر بنایی
ناظر عالی سازمان پارکها و فضای سبز

 
 دکتر محمد رضا سفیدیمشخصات :

نام: محمد رضا

نام خانوادگی : سفیدی

سمت :کارشناس مسئول صنعت آب
ناظر عالیه سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

ایمیل :m.r.sephidi@gmail.com

تماس: 04134769991

مدرک تحصیلی :

کاردانی :

کارشناسی :مهندسی عمران  (دانشگاه شهید مدنی آذربایجان  )

کارشناسی ارشد:  عمران (دانشگاه تبریز)
دکترای عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت 

سوابق حرفه ای و پژو هشی :

تز ارشد : بهینه سازی شبکه آب خام برای توسعه فضای سبز به کمک الگوریتم ژنتیک چند هدفه در محیط GIS

طرح پژوهشی: شناسایی زمینه های بهبود عملکرد وارائه راهکارهای علمی جهت ارتقاء بهره وری در سطح شرکت بارویکرد کاهش آن بدون درآمد

کارفرما : شرکت آب وفاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی 1391

تحلیل نارساییهای موجود ونقش مشارکت مردمی در توسعه پایدار فضای سبز شهر تبریز با استفاده از روش SWOT : اولین همایش ملی راهکارهای توسعه فضای سبز شهر تبریز-1392- تبریز

مدلسازی شبکه توزیع آب خام برای توسعه پایدار فضای سبز به کمک شبیه سازی هیدرولیکی ، الگوریتم ژنتیک چند هدفه وتئوری بازیها ،‌سومین کنفرانس سراسری مدیریت جامع منابع آب ، 1391 – ساری

محاسبه آب بدون در آمد وانتخاب بهترین روش کاهش آن با استفاده تصمیم گیری گروهی ـ مطالعه موردی – مجله آب و فاضلاب

 

سوابق کاری واجرایی:

ناظر پروژه طرح های عمرانی در منطقه 1 شهرداری تبریز

کارشناس فنی واحد صنعت آب معاونت فنی وعمرانی شهرداری تبریز

ناظر عالی پروژه های امورآب مناطق دهگانه و سازمان های تابعه شهرداری تبریز

عضو شورای تامین آب سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری تبریز

کارشناس مسئول امور آب معاونت فنی وعمرانی شهرداری تبریز
دبیر کمیته آب و تاسیسات زیر بنایی
ناظر عالی سازمان پارکها و فضای سبز

 
 اسلایدر