شهردار و معاون 

دکتر یعقوب هوشیار
شهردارکلانشهر تبریز

مهندس سامان احمدزاده
جانشین معاون فنی و عمرانی 


 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 kanal
 
 پرسش شهروند، پاسخ شهردار
 
 
 
 INESTA
 
 کمیته فنی و بازرگانی مناقصات


شرح وظایف کمیته فنی و بازرگانی مناقصات شهرداری تبریز :

- بررسی و اعلام نظر در خصوص کلیه پیشنهادات قیمت پیمانکاران در مناقصات عمومی و محدود وترک مناقصه که از سوی منطقه یا سازمان تحت امر مجموعه شهرداری ارجاع می شود و رسیدگی و اعلام نظر در خصوص موارد ارجاعی موضوع ماده 31 آئین نامه مالی شهرداری جهت ارجاع به کمیته فنی عمرانی شهرداری 
- بررسی و اعلام نظر برای موارد ارجاعی از طرف شهردار و معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز
 
 اسلایدر