شهردار و معاون
 


 

دکتر ایرج شهین باهر

شهردار کلانشهر تبریز 

مهندس محمد حسین اسحقی

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 کارگروه تخصصی فنی و عمرانی مرکز مطالعات ، برنامه ریزی و پژوهش
 
 
 
رئیس کارگروه تخصصی

مهندس اسحقی
 
عضو کارگروه تخصصی


مهندس قاسمی
 

 
   
 
 
عضو کارگروه تخصصی

مهندس رنجبر

 عضو کارگروه تخصصی

 مهندس آدی بیگ

 
 
عضو
کارگروه تخصصی

مهندس جاوید قربانی

 


 
   

                 
  
 
 کارگروه تخصصی فنی و عمرانی مرکز مطالعات ، برنامه ریزی و پژوهش
 
 
 
رئیس کارگروه تخصصی

مهندس اسحقی
 
عضو کارگروه تخصصی


مهندس قاسمی
 

 
   
 
 
عضو کارگروه تخصصی

مهندس رنجبر

 عضو کارگروه تخصصی

 مهندس آدی بیگ

 
 
عضو
کارگروه تخصصی

مهندس جاوید قربانی

 


 
   

                 
  
 
 اسلایدر