شهردار و معاون
 


 
   

 
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 جانشین معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز


مهندس حسین منیری فر
جانشین معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز
 
 جانشین معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز


مهندس حسین منیری فر
جانشین معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز
 
 اسلایدر