شهردار و معاون 

دکتر یعقوب هوشیار
شهردارکلانشهر تبریز

مهندس سامان احمدزاده
جانشین معاون فنی و عمرانی 


 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 kanal
 
 پرسش شهروند، پاسخ شهردار
 
 
 
 INESTA
 
 کمیته آب و انرژیشرح وظایف کمیته آب و انرژی معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز:


تدوین و تصویب سیاستهای کلی شهرداری تبریز در امور آب و انرژی 
بررسی و تصویب مطالعات و اجرای پروژه های عمرانی مرتبط با حوزه آب و انرژی و آبهای سطحی 
 بررسی و اعلام نظر برای موراد ارجاعی از طرف شهردار و معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز 
 
 اسلایدر