شهردار و معاون
 


 
   

 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 INESTA
 
 هیات راهبردی پارک بزرگ تبریز
اعضای کمیته راهبردی پارک بزرگ
ردیف  اعضاء سمت 
1 ایرج شهین باهر شهردار تبریز (رئیس)
2 محمدحسین اسحقی معاون فنی و عمرانی شهرداری (رئیس در غیاب شهردار)
3 مظفر سلیمانی معاون مالی و اقتصادی
4 سعید دباغ نیکوخصلت رئیس کمیسیون محیط زیست شورای اسلامی شهر تبریز
5 عبدالله تقی پور رئیس کمیسیون عمرانی شورای اسلامی شهر تبریز
6 محرم محمدزاده رئیس کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر تبریز
7 محمد عزتی معاون شهرسازی و معماری شهرداری
8 اکبر امجدی شهردار منطقه 4
9 مسعود برزگر جلالی مدیرعامل سازمان سیما و منظر و پارکهای تبریز
10 محمدرضا روشنی مدیر مرکز پژوهش های شهرداری تبریز
11 حسین منیری فر جانشین معاون فنی و عمرانی
12 بهروز قاسمی جانشین معاون فنی و عمرانی در پروژه های کلان شهرداری
(مدیر پروژه پارک بزرگ تبریز)
13 جاوید قربانی مدیر کل عمرانی
14 سیدحسن مودب مدیر کل فنی
15 عبدالله مولوی کارشناس
16 عیسی یاری کارشناس
17 اسماعیل رشیدی کارشناس
18 سیروس ریحانی کارشناس
19 بهرام روشنی کارشناس
 
 
 اسلایدر