شهردار و معاون 

دکتر یعقوب هوشیار
شهردارکلانشهر تبریز

مهندس سامان احمدزاده
جانشین معاون فنی و عمرانی 


 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 kanal
 
 پرسش شهروند، پاسخ شهردار
 
 
 
 INESTA
 
 شرح وظایف ستاد حفاری تهیه و تنظیم و ارائه لایحه مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در رابطه با حفاری معابر شهری و نحوه عملکرد شهرداری بر اساس دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوزحفاری در سطح شهرهای کشور و تایید آن ازسوی
فرمانداری شهرستان تبریز

- تهیه و تنظیم فلوچارت در خواست مجوز حفاری و نحوه صدور آن به منظور ارائه عملکرد یکسان در کلیه مناطق شهرداری تبر

نظارت عالی بر کیفیت حفاری وترمیم آن در سطح کلانشهرتبریز

بررسي و پیگیری  تاسيسات معارض با پروژه های شهرداری و هماهنگی با شرکت های چهارگانه حفار و سایر سازمانهای مرتبط  در خصوص جابجایی آنها با ارایه راهکار مناسب پاسخگویی به نامه های ارجاعی پیگیری تشکیل جلسات کمیسیون حفاری و همچنین اجرای مصوبات آن

 تهيه و تنظيم دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها، ضوابط و مقررات و روش‌هاي مربوط به حفاری بر اساس  از دستورالعمل نحوه هماهنگی و صدور مجوز حفاری در سطح شهرهای کشور مصوب کمیسیون عالی هماهنگی اموراجرایی شهرهای کشور

  بازدید از مسیرهای حفاری , متراژ و برآورد هزینه اولیه حفاری بر طبق مشخصات رویه و با لحاظ نمودن قوانین و دستورالعملهای موجود

 بررسی و تایید هزینه حفاری و تهیه نامه مربوطه و تحویل آن به نماینده شرکت حفار.

 بررسي و پيشنهاد روش‌ها و قيمت‌هاي جديد و به هنگام نمودن هزینه های حفاری بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری ارسالی از طریق معاونت محترم برنامه ریزی و

نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

پيگيري اجراي مصوبات حفاری و جابجایی تاسیسات و سایر موارد..

 بررسی اولیه درخواستهای حفاری در سطح مناطق دهگانه و چگونگی هماهنگ نمودن آن با شرایط روز.

رفع مشكلات بوجود آمده فی مابین شرکت های حفار و شهرداریهای مناطق درخصوص حفاري‌ و جابجایی تاسیسات.

 بررسی مصالح مصرفی و هزینه های جابجایی تاسیسات واقع شده شرکتهای حفار در مسیر پروژه های شهرداری و درصورت مغایر  نبودن , تایید آن برای پرداخت.

 شرکت در جلسات مرتبط با حفاری و یا جابجایی تاسیسات در مناطق دهگانه , شرکتهای حفار و یا سایر ادارات . 

درخواست و پیگیری اخذ انشعاب مورد نیاز پروژه های شهرداری مناطق دهگانه .

( جمع بندی و پیگیری تسویه حساب حفاریها و جابجایی تاسیسات در سطح مناطق دهگانه با شرکتهای چهارگانه حفار . (آب و فاضلاب , برق , گاز , مخابرات)

پیگیری استفاده از روشهای پیشرفته و مکانیکی در ترمیم محلهای حفاری.

بررسي و پيشنهاد روش‌ها و قيمت‌هاي جديد و به هنگام نمودن هزینه های حفاری بر اساس فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری ارسالی ازطریق معاونت محترم برنامه ریزی و

نظارت راهبردی ریاست جمهوری.

 پیگیری همسطح سازی دریچه  منهول های شرکتهای حفار با سطح معابر. 
 
 اسلایدر