شهردار و معاون
 


 
   

 
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 
 
تاریخ : سه شنبه 9 بهمن 1397     |     کد : 2255

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شواری شهر تبریزدر جلسه پارک بزرگ تبریز مطرح کرد:

تفکر مشترک دراجرای پروژ ه های عمرانی ضروری است

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شواری شهر تبریز دکتر فریدون بابایی اقدم در جلسه پروژه پارک بزرگ تبریز بیان کرد: تفکر مشترک د راجرای پروژ ه های عمرانی ضروری است و روند اجرایی را سرعت می بخشد.

دکتر بابایی اقدم در این جلسه اظهار کرد: توجه به تفکر مشترک در روند اجرای پروژه ها و کلیه امور شهری بسیار لازم و ضروری است و وقتی وجه اشتراک همه بهبود شهر تبریز باشد همه تلاش ها به هدف مشترک معطوف می شود که نتیجه آن روان شدن مسیر امور اجرایی در شهر است و در این صورت توسعه شهر با سرعت مطلوب رونق می یابد.
وی در ادامه با اشاره به پروژه پارک بزرگ گفت: در طول چند سالی که این پروژه در تبریز مطرح شده است تغییرات عمده مثل ساخت و ساز غیرمجاز و غیره اتفاق افتاده است به طوریکه در حال حاضر نزدیک ششصد هکتار وسعت برای اجرای پروژه پارک باقیمانده است.
وی با تاکید بر رویکرد مشارکتی در کلیه طرح های مطرح شده در پارک افزود: دیدگاه مشارکتی برای اجرای این پروژه می تواند کارساز باشد و باید برای ایده های مطرح شده بسته های مشارکتی تعریف شود و همچنین تمهیدات ترافیکی نیز در طرح کامل پارک در نظر گرفته شود.
رییس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تبریز  در بخش دیگر از سخنان خود با  اهمیت به کارکرد اکولوژیکی پارک گفت:  نباید  فقط به جنبه تفریحی پارک اهمیت داد و کارکرد اکولوژیکی در پارک تبریز می تواند در کنار بخش های تفریحی مدرن، جذابیت پارک را بالا ببرد.
 


حمیدرضا رضاپور
 
 اسلایدر