شهردار و معاون
 


 
   

 
 
 منوی اصلی
 
 بنر سرویس
 
 کانال ها
 
 سایت
 
 
 
 INESTA
 
تاریخ : چهارشنبه 16 بهمن 1398     |     کد : 2647

معاون فنی و عمرانی شهرداری تبریز در جلسه کمیته آب مطرح کرد؛

تبدیل چالش سیلاب به فرصت ها با مدیریت یکپارچه سیلاب شهری

معاون فنی و عمرانی شهرداری کلانشهر تبریز تبدیل چالش سیلاب را مستلزم مدیریت یکپارچه سیلاب شهری عنوان نمود.

مهندس محمد حسین اسحقی در جلسه کمیته آب معاونت فنی و عمرانی شهرداری تبریز که بمنظور بررسی مطالعات جامع سیلاب ها و آب های سطحی شهر تبریز با حضور دبیر شورای اسلامی تبریز، مدیران حوزه معاونت فنی و عمرانی، مسئول مطالعات آب های سطحی معاونت عمرانی، اساتید دانشگاهی، کارشناسان شورا اسلامی تبریز و تنی چند از متخصصین امور صنعت آب تشکیل شد بیان کرد: علی رغم پیشرفت و توسعه در زمینه مدیریت سیلاب شهری به دلیل عدم توانایی همزیستی با سیلاب، همچنان شاهد بروز خسارات زیاد سیلاب در شهرها و روستاها هستیم.
وی افزود: تجربه نشان داده که احداث سازه در مسیر رودخانه ها جهت مهار سیلاب به تنهایی قادر به جلوگیری از خسارات سیل نیست و لازم است که اقدامات مدیریتی در کلیه جنبه های تاثیرگذار صورت گیرد و از این رو به نظر می رسد مدیریت یکپارچه سیلاب شهری در تبدیل این چالش عظیم به فرصت تاثیر بسزایی خواهد داشت.
وی همچنین بیان کرد: در تبریز به اندازه کافی آب داریم اما اصلی ترین مشکل ما در مدیریت صحیح استفاده از آن است که باید در این حوزه تغییراتی در راستای مصرف بهینه و جلوگیری از اتلاف صورت گیرد .
وی تاکید نمود: قبل از طراحی و برنامه ریزی برای پروژه ها در مناطق، معاونت های فنی و عمرانی و مسئولین فضای سبز همراهی و هماهنگی لازم را باهم داشته باشند تا با وجود کمبود منابع آبی در یک منطقه شاهد احداث زیاد پروژه هایی که نگهداری آن منوط به وجود آب است نباشیم.
مهندس اسحقی با بیان اینکه تبریز شهر کم آبی نیست به طوریکه در گذشته برای خود باغ شهری بود گفت: تبریز نیازمند مدیریت صحیح در بخش منابع آبی است و اگر هر یک از مدیران در مناطق منابع آبی خود را بررسی نمایند و مدیریت صحیحی داشته باشند اقدام بزرگی در راستای حفظ این انرژی صورت می گیرد.
وی همچنین افزود: شهرداری تبریز در سال های گذشته بحث مطالعاتی مطالعات دفع آب های سطحی شهر تبریز انجام داده است که بروز رسانی آن را نیز باید در دستور کار قرار دهد .
در ادامه  جلسه نماینده مشاور توضیحاتی را در راستای مطالعات جامع سیلاب ها و آبهای سطحی شهر برگرفته از عوامل تشدید کننده سیلاب،استحصال و باز چرخانی آب، حفاظت آب و خاک، تلفیق مطالعات و مدیریت یکپارچه سیلاب شهری ارا ئه نمود.
 
 

 PDF چاپ چاپ
 
 اسلایدر